Pengolodh (s.c) (pengolodh_sc) wrote,
Pengolodh (s.c)
pengolodh_sc

 • Mood:

Help needed w/translation from (Finnish) Swedish to English

Am working on translating a Swedish article into English, but I want to make sure I have committed no glaring errors. I include my attempt at translation, with the original Swedish paragraphs interspersed. The article is from a Finnsih newspaper, for Västra Nyland.

The article in full:
Glesare turer till Rostock så länge Superfast VII är ur spel
Rederiet Superfast Ferries färja Superfast VII har tillfälligt tagits ur trafik på grund av de skador hon fick då hon i fredags i hårt väder fick bottenkänning i Hangö.
De passagerare och den last som på grund av missödet blev strandsatta, kom efter ett dygns väntan iväg med Superfast VIII i går kväll.
Så länge den ena färjan är i trafik, återverkar det rimligtvis på turtätheten på färjrutten Hangö-Rostock.
Longer between sailings to Rostock as long as SUPERFAST VII is out of service.
The ferry SUPERFAST VII from the company Superfast Ferries has for the time been taken out of service due to the damage she suffered when she touched the bottom in Hangö on Friday during severe weather.

The passengers and the cargo that were shorebound due to the mishap, got underway with the SUPERFAST VIII yesterday, following a day's delay.

As long as just the one ferry is in service, it is given that this affects the frequency of sailings on the ferryservice Hangö-Rostock.
På väg in till kaj vid 19.30-tiden på fredagskvällen, törnade Superfast VII mot piren i Västra hamnen.
En delorsak till olyckan var den kraftiga vinden som hade en styrka på 21-27 meter i sekunden då olyckan ägde rum.
Headed in to dock at around 7:30 Friday evening, SUPERFAST VII crashed into the pier in Western Harbour.

A partial cause for the accident was the strong winds, which had a speed of 21-27 metres/second what the accident took place.
Enligt tf brandchef Stig Saarinen vid Västra Nylands räddningsverk träffade fartygets sida piren så att en tjugo meter lång inbuktning uppstod i skrovplåtarna under vattenlinjen.
I inbuktningen finns en spricka på cirka tio centimeter, ur den läckte en aning oljeblandat slagvatten ut.
Med anledning av oljeläckaget lades absorberingsbommar ut.
Ingen lätt sak i mörker och hårt väder - i går lappade man på med att sanera bort olja som inte fastnat i bommarna.
According to acting firechief Stig Saarinen with Västra Nylands Rescue Services the vessel's side hit the pier in such a way that a 20 metres long indentation was made in the hullplating below the waterline.

In the dent was a crack of about 10 centimetres, where a small amount of bilgewater with some oil in it leaked out. Because of the leak absorbing boms were deployed. Not an easy matter in darkness and hard weather - yesterday one augmented efforts by removing oil that had not been taken up by the booms.
Ombord på fartyget befann sig 140 passagerare och en besättning på 63 man. Ingen av dem skadades.
På fredagskvällen väntades en inspektör från sjöfartsverket granska fartyget.
Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle fartyget ha avgått från Hangö till Rostock klockan 22.
Men Superfast-rederiets distriktschef Kielo Vesikko hade sina dubier.
Aboard the vessel were 140 passengers and a crew of 63 men. None of these were injured. On Friday evening an inspector from the Maritime Authority was expected to inspect the vessel.

According to the original schedule the vessel should have departed Hangö for Rostock at 10pm.

But regional manager with the Superfast-company Kielo VEsikko had his doubts.
Farhågorna besannades också.
Enligt vad Thomas Sjödahl på Victor Ek i går kunde berätta, är Superfast VII inte i trafik åtminstone under de närmaste dagarna.
Uppenbarligen måste hon dockas för reparation - om det hade Sjödahl dock ingen information.
Rumours also confirmed
As far as Thomas Sjödahl at Victor Ek knew yesterday SUPERFAST VII will not be in service the nearest days.

Apparently she will have to be docked for repairs - Nydahl had no information about that, however.
Klart är i alla fall att Superfast VIII den närmaste tiden får göra flera turer än normalt.
I går kväll avgick hon från Hangö till Rostock, därifrån återvänder hon i morgon - och gör sedan ytterligare en resa till Rostock på måndag i stället för att, som normalt, bli liggande kvar i Hangö till tisdag.
Hur turerna därefter går, fanns det i går inte besked om i svart på vitt.
Men är Superfast VIII tagen ur trafik, betyder det rimligtvis att turtätheten tillfälligt minskar.
It is in any case clear that SUPERFAST VIII in the enarest time will have to do more sailings than normal.

Last night she departed Hangö for Rostock, and thence she will return tomorrow - and will then make another sailing for Rostock on Monday rather than, as normal, remain in Hangö until Tuesday.

How sailings will be managed thereafter, there was no clear answer to yesterday.

But if SUPERFAST VII is taken out of service, it will obviously cause a lower frequency of sailings.
Enligt hamnmyndigheterna väntade tiotals passagerare i passagerarterminalen på fredagskvällen.
Eftersom Superfast VII aldrig kunde lägga ut, erbjöd rederiet passagerarna en möjlighet att övernatta i Hangö eller Ekenäs och i stället ta färjan på lördag kväll.
Enligt Thomas Sjödahl accepterade flertalet, bara ett fåtal kunde av olika orsaker inte skjuta på resan.
En del last som skulle ha åkt med fredagsfärjan, kunde heller inte vänta utan fick söka alternativa transportvägar.
Återstoden av lasten kunde liksom passagerarna beredas rum ombord på färjan i går.
According to harbour-authorities a few tens of passengers were waiting in the passenger-terminal on Friday evening.

Since SUPERFAST VII would not be able to sail, the company offered the passengers the opportunity to stay the night in Hangö or Ekenäs, and instead take the Saturday evening ferry.

According to Thomas Sjödahl most of the passengers accepted, only a few could for various reasons not wait so long.

Some of the cargo that was to have sailed with the Friday ferry also could not wait, but instead had to seek alternative routes.

The remaining cargo could like the passengers be given space on the ferry yesterday.
Superfast VII är byggd i Tyskland år 2001, hon kan ta 626 passagerare och 900 fordon. Fartyget är dryga 200 meter långt och 25 meter brett. Topphastigheten är 30,4 knop.
Fartyget ägs av det grekiska rederiet Superfast Ferries S.A., som är en del av koncernen Attica-Group. FNB/VN
SUPERFAST VII is built in Germany in 2001, she can take 626 passengers and 900 vehicles. The vessel is roughly 20 metres long and 25 metres wide. Topspeed is 30.4 knots.

The vessel is own by the Greek shippingline Superfast Ferries S.A., which is part of the Attica-group. FNB/VN
Subscribe

 • (no subject)

  Computer surgery completed. The system drive (an Intel 530 SSD, 1 month past its warranty) was giving "S.M.A.R.T. status bad" warnings, so now it's…

 • (no subject)

  So we've had snow, and a lot of it - particularly yesterday. Most of it fell over a period of around 10-12 hours yesterday; it was about 60 cm (two…

 • (no subject)

  Hurrah! for expectorants. This entry was originally posted at https://pengolodh-sc.dreamwidth.org/104125.html. You can comment there using OpenID.…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments